برگزاری نشست تصویری مشترک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا

برگزاری نشست تصویری مشترک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا
نشست تصویری مشترک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا با حضور وزرای کشور و بهداشت و درمان، فرمانداران و روسای مراکز بهداشت سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، نشست تصویری مشترک قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا با حضور وزرای کشور و بهداشت و درمان، فرمانداران و روسای مراکز بهداشت سراسر کشور صبح امروز برای عملیاتی کردن طرح های جدید از روزهای آتی برگزار شد.

فرماندار ارومیه، رئیس مرکز بهداشت و بخشداران شهرستان نیز در این نشست حضور داشتند.