فرماندار ارومیه:

درخصوص سلامت و بهداشت جامعه مسئول هستیم

درخصوص سلامت و بهداشت جامعه مسئول هستیم
جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، علیرضا ملامحمدی زاده در این جلسه با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست، اظهار داشت: کوتاهی در حوزه مدیریت پسماند که ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد، پذیرفتنی نیست.

فرماندار ارومیه رعایت اصول بهداشتی در حمل زباله های شهری را ضروری دانسته و افزود: دستگاه های متولی مدیریت پسماند در قبال سلامت و بهداشت جامعه مسئول هستند.

وی با تاکید بر اقدام جدی درباره توسعه صنایع تبدیلی زباله شهرستان، گفت: درخصوص قصور احتمالی در حوزه مدیریت پسماند شهرستان، به سهم خودم از مردم ارومیه عذرخواهی می کنم.

ملامحمدی زاده استفاده از تمامی ظرفیت ها جهت مدیریت پسماند شهرستان را ضروری دانسته و یادآور شد: از ظرفیت قانونی دستگاهها، سازمان های مردم نهاد و ... برای حفاظت از محیط زیست شهرستان باید استفاده شود.

فرماندار ارومیه با تاکید بر رفع خطرهای احتمالی زباله واحدهای صنعتی و درمانی برای مردم و محیط زیست، تصریح کرد: شایسته نیست واحدهای صنعتی و درمانی که در ارتباط مستقیم با سلامت مردم هستند، در مدیریت پسماندهای تولیدی خود کوتاهی کنند.