احیا و اصلاح 1100 هکتار مرتع در ارومیه

احیا و اصلاح 1100 هکتار مرتع در ارومیه
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ارومیه با بیان اینکه این شهرستان بالغ بر 350 هزار هکتار عرصه ملی دارد، گفت: عملیات بهبود و اصلاح مراتع در یکهزار و 100 هکتاراز مراتع محدوده طرح های مرتعداری منطقه انجام شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ارومیه با بیان اینکه این شهرستان بالغ بر 350 هزار هکتار عرصه ملی دارد، گفت: عملیات بهبود و اصلاح مراتع در یکهزار و 100 هکتاراز مراتع محدوده طرح های مرتعداری منطقه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، احمد خوش نژاد افزود: این عملیات شامل کودپاشی و بذرپاشی بود که در مناطق ییلاقی دارای طرح های مرتعداری با هدف حفاظت و احیای مراتع ارومیه انجام شد.

وی اظهار داشت: بذرپاشی در نقاط تخریب شده و کودپاشی در مناطقی که نیاز به تقویت دارند، یکی از مهمترین اقدامات برای ایجاد پوشش گیاهی، توسعه پایدار، تولید مستمر و بهره برداری بهینه از مراتع منطقه است.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ارومیه اضافه کرد: در عملیات بهبود و اصلاح، فعالیت های کود پاشی، ذخیره نزولات، بذرکاری و کپه کاری صورت می گیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه تامین معیشت عرصه نشینان در مناطق ییلاقی ارومیه از طریق دامداری و بهره برداری از مراتع انجام می شود، از تمامی بهره برداران و مجریان طرح های مرتعداری و اقشار مختلف مردم تقاضا داریم در حفاظت و احیای مراتع بازوی قدرتمند اداره کل منابع طبیعی در حفظ آب و خاک باشند.

وی ادامه داد: امسال در سه هزار هکتار از عرصه های ملی ارومیه نیز عملیات حفاظت و قرق انجام شده و قطعه ای نیز در سطح نیم هکتار برای برآورد میزان تولید علوفه با استفاده از پایه و سیم خاردار حصارکشی شده است.

خوش نژاد بیان کرد: احداث 27 دستگاه آبشخور به طول 83 متر و 6 دهنه مرمت چشمه از دیگر اقدامات ما برای حفاظت از مراتع استان بوده است.

وی افزود: همچنین در راستای رعایت ظرفیت و زمان ورود و خروج دام از مراتع ارومیه، هشت سامان عرفی در سطح 6 هزار و 100 هکتار ممیزی و تنسیق شده است.

وی گفت:علاوه بر این در 150 هزار هکتار از عرصه های ملی ارومیه مدیریت چرا و کنترل دام صورت گرفته است.

 

منبع: ایرنا