کارگروه آرد و نان استان برگزار شد

 حضور غلامحسین عماری فرماندار شهرستان ارومیه در کارگروه آرد و نان استان