مسؤول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی:

ساماندهی بافت تاریخی ارومیه ادامه دارد

ساماندهی بافت تاریخی ارومیه ادامه دارد
مسؤول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی از تداوم ساماندهی بافت تاریخی ارومیه همزمان در چهار نقطه از خیابان امام خبرداد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، داوود فرازی گفت: در ادامه روند ساماندهی و احیاء بافت تاریخی شهر ارومیه، هم اکنون تعداد 4 کارگاه مرمتی در محور خیابان امام شامل نبش راسته نجارخانه، خانه تاریخی مجاور میدان ایالت، روبروی خیابان سرداران و نبش راسته غلامخان فعال است.

وی با اشاره به اینکه در این کارگاه ها؛ دیوارها، نماها و پنجره های رو به خیابان ابنیه و ساختمان ها، با استفاده از مصالح سنتی و الگوهای معماری موجود، جداسازی و ساماندهی می شوند افزود: تأمین اعتبار بخشی از مرمت بافت تاریخی توسط شهرداری ارومیه بوده که نظارت فنی و کیفی پروژه بر عهده کارشناسان این اداره کل است.

فرازی گفت: هدف بلند مدت این است که همه بناها و ساختمان ها و بناهای تاریخی موجود در بافت تاریخی قدیمی و بناهای جدیدالاحداث  جهت ساخت طبق ضوابط بر اساس الگوهای معماری مصوب  است که این اقدامات و فعالیت ها همگی در راستای حفط و احیاء بافت تاریخی شهر ارومیه است که محور خیابان امام بخشی از آن به شمار می آید.

وی تأکید کرد: محدوده بافت تاریخی ارومیه، یک طرح مصوب از سوی سازمان مرکزی و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است و این اداره کل موظف است در راستای حفظ ، مرمت و احیاء آن برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی داشته باشد.

مسؤول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی یادآور شد: جداره سازی محورها و بناها و نیز کف سازی معابر و گذرها بخشی از برنامه های در نظر گرفته شده برای احیاء بافت تاریخی است.

 

منبع: ایسنا