تداوم خدمت رسانی دستگاه های اجرایی با دوسوم کارکنان

تداوم خدمت رسانی دستگاه های اجرایی با دوسوم کارکنان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و سرپرست معاونت توسعه و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی گفت: تغییری در میزان حضور کارکنان دستگاه های اجرایی انجام نیافته است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، بهنام شهدی گفت: تغییری در میزان حضور کارکنان دستگاه های اجرایی انجام نیافته و بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور دستگاه های اجرائی با همان دوسوم کارکنان و تا یک سوم از طریق دور کاری نسبت به خدمت رسانی اقدام می نمایند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و سرپرست معاونت توسعه و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی افزود: ساعات کار ادارات نیز بر اساس مصوبه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا از اول اردیبهشت ماه از ۷:۴۵ تا ۱۴:۴۵ بدون اعمال فرجه خواهد بود.