زنبورداران در برابر افت دما دست به کار شوند

زنبورداران در برابر افت دما دست به کار شوند
زنبورداران استان جهت پیشگیری از خسارت های ناشی از سرما و کنترل عوامل بیماری‌زا به توصیه های مراقبتی توجه کنند و دست بکار شوند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: زنبورداران استان جهت پیشگیری از خسارت های ناشی از سرما و کنترل عوامل بیماری‌زا به توصیه های مراقبتی توجه کنند و دست بکار شوند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، کامیار داهیم افزود: گرما یا سرمای بیش از حد تحمل‌، بارندگی پیوسته و زیاد‌، هوای ابری در بیشتر اوقات سال یا فصل مورد نظر‌، بادهای شدید‌، هوای شرجی یا مه آلود‌، افزایش یا کاهش ناگهانی درجه حرارت هوا و آلودگی غیرقابل تحمل هوا ممکن است زنبور‌داران را با ضرر مواجه کند. 

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت بهداشت زنبورستان ها، مراقبت از کندوها، سلامت و بهداشت زنبوران، عدم استفاده خود سرانه از آنتی بیوتیک ها و دیگر داروها در مبارزه با آفات و بیماری ها ضروری است. 

وی با بیان اینکه باید زنبورداران با شرکت در کلاس های آموزشی از تهدیدهای بهداشتی آگاهی یابند، گفت: اطمینان از اینکه زنبورهای نر و ملکه از منابع قابل اعتماد و عاری از بیماری تامین می‌شوند، لازم است. 

داهیم با اشاره به اینکه اجرا و تاکید بر موارد بهداشتی از ورود بیماری ها به داخل کندو جلوگیری می‌کند، گفت: کارگران، بازدیدکنندگان، وسایل نقلیه و تجهیزات می‌توانند عوامل بیماری زا را پخش کنند. 

وی ادامه داد: باید با افزایش مراقبت از کندوها، سلامت و بهداشت زنبورها به طور مرتب کنترل شود و دانستن عملکرد کندوها و زنبورهای عسل به شناسایی بروز بیماری های جدید و غیرمعمول کمک خواهد کرد. 

وی بیان کرد: زنبورداران باید بازدیدها و سوابق عملیات در زنبورستان را ثبت و بایگانی کنند زیرا بیماری‌ می‌توانند به سرعت افزایش یابد و مراقبت دائمی برای شناسایی زودهنگام بیماری های زنبوران عسل ضروری است. 

وی اظهار داشت: کشاورزان و زنبورداران مواظب سمپاشی نابهنگام شکوفه های درختان میوه باشند و در 10 تا 15 روزی که درختان میوه شکوفه دارد، سمپاشی نکنند یا دست کم قواعد سمپاشی را رعایت کنند. 

داهیم گفت: از استقرار زنبورستان‌ها در سواحل دریا یا رودخانه جلوگیری شود و در شرایطی که بیماری‌های مسری در زنبورستان‌های همسایه مشاهده شد، حداقل فاصله لازم در هر منطقه برای هر زنبورستان به میزان 6 کیلومتر رعایت شود. 

 

منبع: ایرنا