بازدید از چند واحد تولیدی در ارومیه

بازدید از چند واحد تولیدی در ارومیه
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی از چند واحد تولیدی در ارومیه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی به همراه تعدادی از مدیران اقتصادی و مدیران بانک های عامل استان در بازدید 4 ساعته از تعدادی از واحد های تولیدی و صنعتی راکد و نیمه راکد مستقر در شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه راهکارهای رفع موانع تولید این واحد ها را بررسی کرد.