جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد شهرستان ارومیه برگزار شد

 جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد شهرستان ارومیه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار برگزار شد 

تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت ، نحوه نظارت و بازدید از سمن ها و تأیید اساسنامه های موسسات خیریه، از جمله مباحث این جلسه بود