شهردار ارومیه:

نیمی از ترافیک تقاطع مدرس ارومیه کاهش می یابد

نیمی از ترافیک تقاطع مدرس ارومیه کاهش می یابد
شهردار ارومیه گفت:فاز نخست کمربندی دوم شهر ارومیه تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، محمد حضرت پور در جمع خبرنگاران افزود: با به بهره برداری رسیدن فاز نخست کمربندی دوم شهر ارومیه تا پایان امسال، شاهد گشایش 50 درصدی در کاهش ترافیک تقاطع مدرس خواهیم بود.

وی با اشاره به احداث زیر گذر در محل تقاطع مدرس، اظهار کرد: به دلیل اینکه محل تردد تراموای شهری در این محدوده است لذا امکان احداث زیر گذر مدرس وجود ندارد.

شهردار ارومیه با اشاره به تعریض این مسیر عنوان کرد: با حضور کارشناس جهت آزاد سازی در این مسیر، قیمت گذاری و تعیین خط مغازه ها انجام می شود تا نسبت به آزاد سازی تا اول بلوار استاد شهریار اقدام شود.

حضرت پور در ادامه نسبت به ساماندهی دستفروشان در این محدوده بیان کرد: مقوله دست فروشی و ایجاد سد معبر بزرگترین چالش برای مدیریت شهری و شهروندان است و این مهم به نگاه فرهنگی شهروندان بر می گردد.

وی تصریح کرد: دستفروشی که از طریق انجام این مهم ارتزاق زندگی می کند و برای اینکه بتواند به شغلش ادامه دهد باید با رعایت حقوق شهروندی، سد معبر را باعث نشود و در این صورت رفتار ما با آنان رفتار مدارا است، اما در صورت تعرض به حقوق شهروندی و ایجاد سد معبر حتما مدیریت شهری با آنها برخورد می کند.

حضرت پور عنوان کرد: مدیریت شهری ارومیه ایجاد سد معبر توسط دست فروشان در بلوار استاد شهریار که به حقوق عمومی تعرض می کنند را قبول ندارد و معاونت خدمات شهری نسبت به رسیدگی و تذکر و برخورد اقدام کند.

وی در خصوص آزاد سازی امتداد خیابان سرداران به سمت کوی عارفیان و باکری، بیان کرد: این مهم محل چالش برای مدیریت شهری است و شورای اسلامی شهر نظر به آزاد سازی امتداد خیابان سرداران دارد ولی چون این محدوده در بافت تاریخی واقع شده است مشاور و شورای عالی شهرسازی اجازه احداث خیابان در آن محل را نمی دهد.

شهردار ارومیه خاطرنشان کرد: نهایتا توافقی که در کمیسیون ماده 5 صورت گرفته که حداقل کوچه ها و خیابان های منتهی به سرداران در قالب ترمیم بافت فرسوده اقدام شود و تلاش بر این است که در آن محدوده به نوعی اقدام شود که هم نظر شورای عالی شهرسازی و هم نظر شورای اسلامی شهر تامین شود که ما بتوانیم از آن جا به عنوان مسیر تردد استفاده کنیم.

 

منبع: ایسنا