اعتبار جدید 180 میلیارد تومانی برای انتقال آب از زاب به دریاچه ارومیه

اعتبار جدید 180 میلیارد تومانی برای انتقال آب از زاب به دریاچه ارومیه
مدیردفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: سازمان برنامه و بودجه، تزریق جدید مالی به مبلغ 170 تا 180 میلیارد تومان برای انتقال آب از زاب مصوب کرده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، مسعود تجریشی مدیردفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه هفته گذشته، دولت پرداخت 200 میلیارد تومان به دستگاه‌های مرتبط با ستاد احیای دریاچه ارومیه را به تصویب رساند اظهار کرد: این اعتبار از محل ماده 10 و 12 بوده و پایان سال تزریق می‌شود.

وی تصریح کرد: زمانی که بودجه و اعتبار به اسناد خزانه تبدیل می شود، دستگاه‌های اجرایی براساس آن بودجه می توانند با پیمانکاران قرارداد ببندند.

وی بیان کرد: بنابراین هم اکنون تمامی هم و غم دولت برای تزریق پول نقد برای پروژه انتقال آب از راه تونل است و سازمان برنامه و بودجه، تزریق جدید مالی به مبلغ 170 تا 180 میلیارد تومان برای انتقال آب از زاب مصوب کرده است.

تجریشی گفت: خوشبختانه پروژه انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه نیز با وجود مشکلات اقتصادی به خوبی پیش می‌رود.

وی افزود: پروژه‌های اولویت‌دار ستاد احیای دریاچه ارومیه همان‌هایی هستند که در مرحله پایانی قرار دارند مانند تصویه‌خانه‌ها و تونل، در 6 ماهه نخست سال آینده نیز پروژه‌های سردهنه‌سازی انجام می‌شود که نیازمند اعتبار چندانی نیست.

 

منبع: فارس