برگزاری جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر بخش نازلو

برگزاری جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر بخش نازلو
جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر بخش نازلو صبح امروز در سالن جلسات بخشداری نازلو برگزار شد.

جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر بخش نازلو صبح امروز در سالن جلسات بخشداری نازلو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در این جلسه که با حضور شهین محمدی نژاد، بخشدار نازلو برگزار شد، بر پیشگیری از اعتیاد و مبارزه جدی با مواد مخدر در این بخش تاکید شده و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.