فرماندار شهرستان ارومیه در حاشیه بازدیداز باشگاه خبرنگاران جوان: نقش رسانه ها بی بدیل است