اطلاعیه های ستاد انتخابات آذربایجان غربی + در حال بروزرسانی

اطلاعیه های ستاد انتخابات آذربایجان غربی  + در حال بروزرسانی
اطلاعیه های ستاد انتخابات آذربایجان غربی درخصوص انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این بخش بروزرسانی می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، متن اطلاعیه ها به شرح زیر می باشد:

اطلاعیه شماره 2 ستاد انتخابات آذربایجان غربی

 پیرو اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات استان ضمن تقدیر و تشکر از حضور گسترده مردم شریف استان آذربایجان غربی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و خلق حماسه ای دیگر، با عنایت به گزارشات دریافتی از شهرستان های سراسر استان مبنی بر ادامه حضور مردم همیشه در صحنه در شعب اخذ رأی شهری و برخی از روستاها، نظر به تفویض اختیار وزیر محترم کشور به استناد تبصره 4 ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، پایان زمان اخذ رأی صرفاً در شعب شهری و روستایی حوزه های انتخابیه پیرانسهر و سردشت، خوی و چایپاره، شاهین دژ و تکاب، مهاباد، میاندوآب، نقده و اشنویه در ساعت ٢٢ اعلام می گردد.

ضمناً مدت زمان رأی گیری در شعب حوزه های بوکان، سلماس، ماکو--شوط--چالدران و پلدشت و حوزه انتخابیه ارومیه (شعب شهری و روستایی) تا ساعت ٢٣ ادامه خواهد داشت.

اطلاعیه شماره 1 ستاد انتخابات آذربایجان غربی

پیرو اطلاعیه شماره 34 ستاد انتخابات کشور ضمن تقدیر و تشکر از حضور گسترده مردم شریف استان آذربایجان غربی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و خلق حماسه ای دیگر، با عنایت به گزارشات دریافتی از شهرستان های سراسر استان مبنی بر ادامه حضور مردم همیشه در صحنه در شعب اخذ رأی شهری و برخی از روستاها، نظر به تفویض اختیار وزیر محترم کشور به استناد تبصره 4 ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، پایان زمان اخذ رأی صرفاً در شعب روستایی حوزه های انتخابیه بوکان، پیرانشهر و سردشت ، خوی و چایپاره ، سلماس ، شاهین دژ و تکاب ، ماکو، شوط، چالدران و پلدشت ، مهاباد ، میاندوآب ، نقده و اشنویه در ساعت 21 اعلام می گردد.

ضمناً مدت زمان رأی گیری در شعب شهری حوزه های یاد شده و حوزه انتخابیه ارومیه (شعب شهری و روستایی) تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت.