برگزاری جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان ارومیه + تصاویر

برگزاری جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان ارومیه + تصاویر
جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان صبح امروز با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان صبح امروز با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، این جلسه در راستای رسیدگی به مسائل حوزه گندم، آرد و نان شهرستان برگزار و تصمیماتی در زمینه خرید گندم اتخاذ شد.