نشست فرماندار ارومیه با دانش آموزان نخبه نواحی 1 و 2

نشست صمیمی فرماندار ارومیه با دانش آموزان نخبه نواحی 1 و 2، صبح امروز چهارشنبه 2 بهمن در فرهنگسرای جوان ارومیه برگزار شد.