آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت ارومیه

آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت صبح امروز دوشنبه 31 شهریور با حضور مقامات استان و شهرستان برگزار شد.