جلسه هماهنگی روسای اتحادیه های اصناف ارومیه

جلسه هماهنگی روسای اتحادیه های اصناف شهرستان ظهر پنجشنبه 6 دی با حضور فرماندار ارومیه و معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.