برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ارومیه

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان صبح امروز سه شنبه 30 دی ماه با حضور سرپرست فرمانداری ارومیه در سالن جلسات آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه برگزار شد.