سفر والی حکاری ترکیه و هیئت همراه به ارومیه

والی حکاری ترکیه و هیئت همراه صبح امروز چهارشنبه 16 مرداد با استقبال فرماندار ارومیه به این شهرستان سفر کردند.