بازدید استاندار آذربایجان غربی از ستاد انتخابات شهرستان ارومیه

استاندار آذربایجان غربی و رئیس ستاد انتخابات استان امشب 1 اسفند 98 از ستاد انتخابات شهرستان ارومیه بازدید کردند.