جلسه پیگیری مشکلات پساب خروجی از سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه ها

جلسه پیگیری مشکلات و بهبود مسیر پساب خروجی از سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه های واقع در مسیر روستاهای شاهین آباد، غریب کندی و حصار ترکمان جهت افزایش سطح رضایت روستاییان، صبح امروز دوشنبه 29 مهر با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.