برگزاری مراسم تکریم و معارفه بخشدار انزل ارومیه

مراسم تکریم و معارفه بخشدار انزل، ظهر شنبه 6 بهمن با حضور فرماندار ارومیه در بخشداری انزل برگزار شد.