جلسه هماهنگی امورات ستاد راهیان نور شهرستان ارومیه

جلسه هماهنگی امورات ستاد راهیان نور شهرستان صبح امروز یکشنبه 6 مرداد با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.