جلسه کمیته بانوان پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر شهرستان ارومیه

جلسه کمیته بانوان پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر شهرستان ظهر امروز دوشنبه 3 تیر با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.