جلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز

جلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز صبح امروز دوشنبه 8 مهر با حضور معاونین هماهنگی و امور عمرانی و برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.