جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ارومیه

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان صبح امروز شنبه 26 مرداد با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.