برگزاری جلسه کارگروه اشتغال شهرستان ارومیه

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان ظهر امروز پنجشنبه 28 شهریور با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.