مراسم بزرگداشت هفته بسیج در صومای برادوست

مراسم بزرگداشت هفته بسیج دوشنبه 5 آذر با حضور بخشدار صومای برادوست در این بخش برگزار شد.