بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی ارومیه

استاندار آذربایجان‌غربی و فرماندار ارومیه روز جمعه 5 مهر از برخی واحدهای تولیدی و صنعتی فعال و در حال احداث ارومیه بازدید کردند.