برگزاری جلسه شورای زکات شهرستان ارومیه

جلسه شورای زکات شهرستان صبح امروز چهارشنبه 27 شهریور با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.