جلسه هماهنگی اجرای طرح یک روستا یک محصول

جلسه هماهنگی اجرای طرح یک روستا یک محصول، صبح امروز چهارشنبه 4 اردیبهشت با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.