دیدار اعضای انجمن صنفی مدارس غیردولتی با فرماندار ارومیه

اعضای انجمن صنفی مدارس غیردولتی آذربایجان غربی ظهر امروز سه شنبه 17 اردیبهشت با فرماندار ارومیه دیدار کردند.