برگزاری انتخابات پارلمان مشورتی بانوان شهرستان ارومیه

انتخابات پارلمان مشورتی بانوان شهرستان صبح امروز یکشنبه 9 تیر با حضور فرماندار ارومیه در آمفی تئاتر خانه جوان برگزار شد.