برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ارومیه

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان صبح امروز پنجشنبه 28 شهریور با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.