جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان ارومیه

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان صبح امروز سه شنبه 31 اردیبهشت با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.