بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح آذربایجان ارومیه

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه ظهر امروز یکشنبه 14 اردیبهشت از آخرین مراحل اتمام باند رفت پروژه تقاطع غیرهمسطح آذربایجان بازدید کردند.