تماشای بازی ایران و کانادا در تلویزیون های شهری

هزاران عاشق والیبال در ارومیه دیدار ایران و کانادا را از طریق تلویزیون های شهری دنبال کردند.