دیدار فرماندار ارومیه و والی حکاری ترکیه

فرماندار ارومیه با استقبال والی حکاری جهت شرکت در پنجاه و دومین کمیته امنیتی ارومیه - حکاری، امروز چهارشنبه 1 آبان به ترکیه سفر کرد.