جلسه ساماندهی سواحل دریاچه ارومیه

جلسه ساماندهی طرحهای ساحلی و مناطق حادثه خیز در سواحل دریاچه ارومیه، ظهر امروز یکشنبه 3 شهریور با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.