کارگاه آموزشی راه های پیشگیری از اعتیاد ویژه بانوان

کارگاه آموزشی راه های پیشگیری از اعتیاد ویژه بانوان شهرستان، صبح امروز پنجشنبه 6 تیر در سالن آمفی تئاتر خانه جوان ارومیه برگزار شد.