جلسه هماهنگی ستاد راهیان نور شهرستان ارومیه

جلسه هماهنگی ستاد راهیان نور شهرستان صبح امروز یکشنبه 13 بهمن با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.