برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ارومیه

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ظهر امروز دوشنبه 13 اسفند با حضور فرماندار ارومیه و معاونین فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.