جلسه هماهنگی اجرای طرح جانمایی سایت پسماند شهرستان ارومیه

جلسه هماهنگی اجرای طرح جانمایی سایت پسماند شهرستان صبح امروز یکشنبه 21 اردیبهشت با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.