کمیته نظارت بر توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری

جلسه کمیته نظارت بر توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری شهرستان صبح 18 آذر 97 با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی و معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه برگزار شد.