جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد شهرستان ارومیه

جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد شهرستان صبح امروز یکشنبه 23 شهریور با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.