دیدار انجمن های اقلیت های دینی شهرستان با فرماندار ارومیه

جلسه انجمن های مجوزدار اقلیت های دینی ساکن شهرستان با فرماندار ارومیه صبح امروز چهارشنبه 30 مرداد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.