جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ارومیه

جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان صبح امروز شنبه 20 مهر با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.