جلسه کارگروه ضوابط تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم شهری ارومیه

اولین جلسه کارگروه شهرستانی ضوابط تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم شهری صبح امروز پنجشنبه 2 اسفند با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی و معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.