معرفی برترین‌های رسانه‌ای ارومیه در همایش رسانه‌نگاران انقلاب

همایش رسانه‌نگاران انقلاب با معرفی برترین‌های رسانه‌ای ارومیه به کار خود پایان داد.